CZARTORYSCY


A


Adam I Jerzy Czartoryski herbu Pogoń Litewska - król "de facto"

BCDEFGHIJK


Kazimierz Florian książę Czartoryski herbu Pogoń Litewska - arcybiskup, interrex

LŁMNOPRSŚTUVW


Witold Leon Karol Adam Jarosław Jerzy Czartoryski - książę, komisarz

Z