DeCHAMPAGNE-BLOIS


A


Adela (Alix, Adele, Alix, Alice) Tyobald [DeChampagne-Blois] Szampańska - królowa, regentka

BCDE


Eleonora Tyobald [DeChampagne-Blois] - hrabina

Eustachy IV (I) Tyobald [DeChampagne-Blois] - hrabia, król

FGH


Henryk I "Gruby" Tyobald [DeChampagne-Blois] - król, hrabia

IJ


Joanna I Tyobald [DeChampagne-Blois] - królowa, hrabina, wicehrabina, seniorka

KLŁMNOP


Piotr [Pedro] I de Champagne - wicekról, książę

RS


Stefan DeChampagne z Blois - król, książę, hrabia

ŚT


Thibault I "Wielki, Pogrobowiec" Tyobald [DeChampagne-Blois] - król, hrabia

Thibault II (IV) "Wielki" Tyobald [DeChampagne-Blois] - książe, hrabia

Thibault II (V) "Młody" Tyobald [DeChampagne-Blois] - król, hrabia

Thibaut III Tyobald [DeChampagne-Blois] - hrabia

UVW


Wilhelm "o Białych Dłoniach" Tyobald [DeChampagne-Blois] Szampański - kardynał, arcybiskup-książę, par, regent

Z