DeCHAMPAGNE-BLOIS


A


Adela (Alix, Adele, Alix, Alice) DeChampagne-Blois Szampańska - królowa, regentka

BCDE


Eleonora DeChampagne de Blois - hrabina

Eustachy IV (I) de Blois DeChampagne - hrabia, król

FGH


Henryk I "Gruby" of Champagne-Blois - król, hrabia

IJ


Joanna I de Champagne - królowa, hrabina, wicehrabina, seniorka

KLŁMNOP


Piotr [Pedro] I de Champagne - wicekról, książę

RS


Stefan DeChampagne z Blois - król, książę, hrabia

ŚT


Thibault I "Wielki, Pogrobowiec" de Champagne - król, hrabia

Thibault II (IV) "Wielki" DeChampagne z Blois - książe, hrabia

Thibault II (V) "Młody" de Champagne - król, hrabia

Thibaut III de Champagne - hrabia

UVW


Wilhelm "o Białych Dłoniach" DeChampagne-Blois Szampański - kardynał, arcybiskup-książę, par, regent

Z