ERYKIDZI


ABCDE


Eryk IX "Święty" Jedvardsson Erikida - król

Eryk X Knutsson Erikida - król

Eryk XI Eriksson "Pogrobowiec, Sepleniący, Chromy" Erikida - król

FGHI


Ingeborga Eriksdotter Erikid - hrabina

JK


Kanut I Eriksson Erikida - król

LŁMNOPRSŚTUVWZ