GIEDYMINOWICZE


A


Aleksandra Giedyminówna - księżna

Anna Aldona Giedyminówna - królowa

Anna Iwanowna Olgierdówna Bielska - księżna

BCDE


Elżbieta Giedyminówna - księżna, regentka

FG


Geudemunda Zofia Giedyminowicz - księżna, "królowa"

Giedymin [Gediminas] Giedyminowicz - wielki książę

HI


Iwan Fiodorowicz Władymirowicz Giedyminowicz Bielski - książę, członek Rady Regencyjnej, namiestnik

J


Jadwiga Towciwiłłówna Kiejstytułówna Giedyminowicz - księżna

Joanna Gidyminówna => Kenna (Aleksandra, Joanna) Gidyminówna

K


Kenna (Aleksandra, Joanna) Gidyminówna - księżna

LŁMNOPRSŚTUVW


Witold Aleksander Kiejstutowicz Giedyminowicz - wielki książę, książę, namiestnik

Z


Zygmunt Korybutowicz Giedyminowicz - namiestnik, pretendent

Zygmunt I Kiejstutowicz Giedyminowicz - wielki książę, ksiażę