GIEDYMINOWICZE


A


Aleksandra Giedyminówna - księżna

Anna Aldona Giedyminówna - królowa

BCDEFG


Geudemunda Zofia Giedyminowicz - księżna, "królowa"

HIJKLŁMNOPRSŚTUVW


Witold Aleksander Kiejstutowicz Giedyminowicz - wielki książę, książę, namiestnik

Z


Zygmunt Korybutowicz Giedyminowicz - namiestnik, pretendent

Zygmunt I Kiejstutowicz Giedyminowicz - wielki książę, ksiażę