GWIZJUSZE (Ardennes-Metz-Lorraine-Baudemont-Vaudémont-Guise)


ABCDEF


Franciszek [François I] I Baudemont-Vaudémont-Guise Lotaryñski - ksi±¿ê, genara³-porucznik

GH


Henryk I "Pokiereszowany, z Blizn±" Baudemont-Vaudemont-Guise Lotaryñski - ksi±¿ê, hrabia, gubernator

Henryk II Baudemont-Vaudemont-Guise Lotaryñski - ksi±¿ê, arcybiskup

IJK


Katarzyna Baudemont-Vaudémont-Guise Lotaryñska - ksiê¿na, hrabina, wicehrabina, baronowa

Karol I Baudemont-Vaudémont-Guise Lotaryñski - ksi±¿ê, hrabia

Karol II Baudemont-Vaudémont-Guise Lotaryñski - ksi±¿e, markiz, hrabia, guberantor, wielki szambel Francji, admira³ Francji, porucznik-generalny

L


Ludwik [Louis] III Baudemont-Vaudémont-Guise Lotaryñski - kardyna³, arcybiskup

£MNOPRS¦TUVWZ