GYLLENSTIERNA


ABC


Christopher Eriksson Gyllenstierna - hrabia, cz³onek Rady Regencyjnej

DEFGHIJKL£MN


Nils Göransson Gyllenstierna - regent, hrabia, Riksdrots

OPRS¦TUVWZ