GODUNOWOWIE


AB


Borys I Fiodorowicz Godunow - car

CDEF


Fiodor II Borysowicz Godunow - car

GHI


Irina (Alexandra) Fiodorowna Godunow - carowa, wielka księżna

JKLŁMNOPRS¦TUVWZ