HABSBURGOWIEA


Agnieszka Habsburżanka - księżna

Agnieszka Habsburżanka - królowa

Albrecht I Habsburg - król, książę, hrabia

Albrecht II (V) Habsburg - król, książę

Albrecht II (VI) "Chromy, Kulawy, Mądry" Habsburg - książę, hrabia, landgraf

Albrecht III "z Warkoczem" Habsburg - książę, hrabia

Albrecht IV "Cierpliwy, Cud Świata" Habsburg - książę, hrabia

Albrecht VI "Hojny, Rozrzutny" Habsburg - książę

Albrecht VII "Pobożny" Habsburg - suwerenny władca, hrabia-koregent, namiestnik

Anna Maria Habsburg - królowa, regentka

Anna Habsburżanka Austriacka - księżna, margrabina

Anna Katarzyna Habsburg Austriacka - cesarzowa, królowa, arcyksiężna, księżna, hrabina

BC


Cecylia Renata Habsburżanka - królowa, wielk księżna

DE


Eleonora Habsburg Austriacka - królowa, księżna

Eleonora Maria Józefa Habsburżanka Austriacka - królowa, księżna

Elżbieta [Elisabeth] von Habsburg - burgrabina, hrabina

Elżbieta Habsburżanka - królowa, księżna

Elżbieta Habsburżanka - królowa

Elżbieta "Rakuszanka" Habsburg - królowa

Ernest I "Żelazny, Austriacki" Habsburg - książę, hrabia, regent

Ernest III Habsburg - książę, regent, namiestnik

F


Ferdynand I Habsburg - cesarz, król, arcyksiążę, książę, hrabia

Ferdynand II Habsburg - cesarz, król, arcyksiążę, książe, hrabia

Ferdynand (II) Habsburg - hrabia, namiestnik

Ferdynand III Habsburg - cesarz, król, arcyksiążę, książe, hrabia

Filip I "Piękny" Habsburg - król

Filip II Habsburg - król

Fryderyk II Habsburg - tytularny książę

Filip III Habsburg - król

Fryderyk III Habsburg - arcyksiążę, król, cesarz

Fryderyk III "Piękny" Habsburg - książę, antykról, król

Filip IV Habsburg - król

GHI


Izabela Habsburżanka - królowa, księżna

Izabela Klara Eugenia Habsburg - suwerenna władczyni, hrabina, namiestniczka

J


Józef I Habsburg - cesarz

Jan Józef (José) d'Austria - generalny gubernator

Juan José "Młodszy" d'Austria => Jan Józef (José) d'Austria

Jutta (Gutta, Bona) Habsburżanka - królowa

K


Klaudia Felicyta Habsburg - cesarzowa, królowa, arcyksiężna, księżna

Karol (Karl) I Józef (Joseph) "Pogrobowiec" Habsburg - książe, wielki mistrz, biskup

Karol II "Szalony" Habsburg - król, książę

Karol (Karl) II Józef (Joseph) Habsburg - biskup, koaditor, wielki mistrz

Karol V "Złocisty" Habsburg - cesarz, król, książę, hrabia

Karol VI Habsburg - cesarz

Katarzyna (Katharina) Habsburg - księżna

Katarzyna Habsburżanka - królowa

Klemencja Habsburżanka - tytularna królowa, księżna

Konstancja Habsburżanka - królowa

Katarzyna Habsburżanka - księżna, władczyni

L


Leopold Wilhelm Habsburg - książe, biskup, wielki mistrz

Leopold I "Dostojny" Habsburg - książę

Leopold I Habsburg - cesarz, król, arcysksiąże, książe

Leopold II Habsurg - tytularny książę

Leopold III "Prawy, Święty" Habsburg - książę, hrabia

Leopold IV "Dumny, Gruby" Habsburg - książę, hrabia, regent

ŁM


Maciej II Habsburg - cesarz, król, arcyksiążę, książę, hrabia

Maksymilian I Habsburg - cesarz

Maksymilian II Habsburg - cesarz, król-elekt

Maksymilian III Habsburg - król-elekt, arcyksiąże

Małgorzata Habsburg - arcyksiężna, księżna

Małgorzata Maria Habsburg Styryjska - królowa

Małgorzata Teresa Habsburg - cesarzowa, królowa, arcyksiężna, księżna

Maria Amalia Habsburg - cesarzowa, królowa, księżna-elektorowa

Maria Anna Habsburg - cesarzowa, królowa, arcyksiężna

Maria Anna Habsburg - księżna-elektorowa, księżna, hrabina

Maria Anna Eleonora Wilhelmina Józefa Habsburg - arcyksiężna, namiestniczka

Maria Anna Habsburżanka - królowa, regentka

Maria Józefa Habsburżanka Austriacka - królowa

Maria Habsburżanka - królowa, regentka, namiestniczka

Maria Habsburżanka - regentka

Maria Leopoldyna Habsburg - cesarzowa, królowa, arcyksiężna

Maria Teresa Habsburżanka Austriacka - królowa

Maria II Teresa [Maria Teresa I] Habsburg - cesarzowa

Matylda Habsburżanka - księżna, hrabina

NO


Otto Habsburg-Lotaryński - tytularny cesarz

Otton I [IV] "Wesoły" Habsburg - książę, hrabia, landgraf

PR


Rudolf I (III) "Król Kasza" Habsburg - książę, tytularny król

Rudolf I (IV) Habsburg - król, książę, hrabia

Rudolf II Habsburg - cesarz, król, arcyksiążę, książę, hrabia

Rudolf II "Dobroduszny" Habsburg - książę

Rudolf IV "Założyciel" Habsburg - książę, hrabia

SŚTUVW


Wilhelm Habsburg - książę

Z