HORN


A


Arvid Bernhard Horn af Ekebyholm af Kanckas - genera³ porucznik, prezydent Kancelarii, ambasador, kanclerz

BCDEFGHIJK


Karl Wilhelm Heinrich Georg von Horn - nadprezydent

L£MNOPRS¦TUVWZ