JAGIELLONOWIE


A


Aleksaner I Jagiellończyk - król, wielki książę

Anna Jagiellonka - księżna

Anna I Jagiellonka - królowa

BCDE


Elżbieta Jagiellonka - księżna

F


Fryderyk Jagiellończyk - kardynał, interrex

GHI


Izabela Jagiellonka - królowa, regentka

J


Jadwiga Jagiellonka - "królowa"

Jan I Olbracht (Albrecht) Jagiellończyk - król

K


Katarzyna Jagiellonka - królowa, księżna

Św. Kazimierz Jagiellończyk - namiestnik

Kazimierz IV Jagiellończyk - król

L


Ludwik II Jagiellończyk - król

ŁMNOPRSŚTUVW


Władyslaw II Jagiellończyk - król

Władysław II Jagiełło "Litwin" - król

Władysław III "Warneńczyk" Jagiellończyk - król

Z


Zygmunt I "Stary" Jagiellończyk - król

Zygmunt II August Jagiellończyk - król