JIMÉNEZ [GIMÉNEZ, XIMENES]


A


Alfons I "Waleczny" Jimenez - król

B


Berengaria Sánchez Jiménez (Ximenes) Nawarska - królowa, ksiê¿na, hrabina

Blanca I Sánchez Jiménez - królowa, regentka

CDE


Elwira Jimenez Kastylijska - królowa

F


Fortún Iniguez Jiménez - regent

G


García I Jiménez - król

García II Sánchez Jiménez - król, hrabia

García III "Tchórz, Dr¿±cy" Sánchez Jiménez - król, hrabia

García V "el de Najera" Sánchez Jiménez - król

Garcia (VI) Sánchez Jiménez - tytularny król

García VI Ramírez "Odnowiciel" Jiménez - król, senior

Gonzalo Sánchez Jimenez de Navarre - infant, hrabia, regent

HI


Ínigo Iniguez Íniga "Arista" Jimenez of Pamplona - król

Ínigo Fortúnez Jimenez of Pamplona - infant

Ínigo García Jiménez - król

J


Jimeno Garcés Jimenez - król-regent

KL£M


Majoria Jimenez - hrabina

NOP


Petronilla I Jimenez Aragoñska - królowa, hrabianka, wicehrabina

Piotr I Jimenez - król

R


Ramiro I Sánchez Jimenez - król

Ramiro II "Mnich" Jimenez - król, hrabia

S


Sancha Aznarez Jimenez - królowa

Sancha Garcés Jimenez de Pamplona - hrabina

Sancho I Garcés Jiménez - król

Sancho I (V) Ramírez Jiménez - król

Sancho II Garcés "Abarca" Jiménez - król, hrabia

Sancho III "Wielki" Jiménez - król, hrabia

Sancho IV Garcés "Szlachetny, z Penalén" Jiménez - król

Sancho VI Garcés "M±dry" Jiménez - król

Sancho VII Sánchez "Mocnym, Silny" Jiménez - król

¦T


Toda Aznárez Jimenez - królowa, regentka

U


Urraka I Jimeno (Jimenez, Ximena) Kastylijska - królowa

VWZ