SPIS WŁADCÓW ŚWIATA - "K"


Kager ze Štampachu; František Václav Graf Kager ze Štampachu - najwyższy burgrabia i administrator

Św. Kajus - papież

Kakowski; Aleksander Kakowski - arcybiskup, regent

von Kauffmann => Johanna von Kauffmann

Klaudia Felicyta Habsburg - cesarzowa, królowa, arcyksiężna, księżna

Kalchberg; Józef baron von Kalchberg - gubernator generalny

Św. Kalikst I - papież

Kalikst II - papież

Kalikst III - papież

Kalikst III - antypapież

Kanut I "Wielki" Skioldung - król

Kanut II Skioldung - król

Krak I - król

Karnkowski; Jan Karnkowski - generalny starosta

Karnkowski; Stanisław Karnkowski herbu Junosza - arcybiskup, interrex

Karl Bessart von Trier [Karol z Trewiru] - wielki mistrz

Karloman Karoling - król, margrabia, prefekt

Karloman I Karoling - król

Karol Lucjan Bonaparte - książę

Karol "Wspaniały, Sławny" Robertyng-Capet-d'Anjou - wicekról

Karol Emich Nikolaus Friedrich Hermann Prinz zu Leiningen => Mikołaj III Kiryłowicz Romanow

Karol Ferdynand I Waza - książę, arcybiskup

Karol Fryderyk von Holstein-Gottorp (Oldenburg-Schleswig-Holstein-Gottorp) - książę

Karl Josef Anton von Auersperg - książę

Karol Chrystian Józef Wettyn - książę, pretendent

Karol Piotr Ulrych von Holstein-Gottorp => Piotr III - książę, car

Karol Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Two Sicilies-Castro - tytularny król, pretendent

Karol Stefan Maximilian Ferdinand Narcissus Maria Habsburg von Altenburg - książę

Karol Tankred Robertyng-Capet-Vendôme-Spein-Two Siclies - pretendent

Karol I "Błogosławiony, Dobry" Estridsen - hrabia

Karol (Karl) I Józef (Joseph) "Pogrobowiec" Habsburg - książe, wielki mistrz, biskup

Karol I (III) Habsburg-Baudemont-Vaudémont-Lotaryński - cesarz, król, książę

Karol I "Martell" Robertyng-Capet-d'Anjou - tytularny król, książę, regent

Karol I Robert Robertyng-Capet-Anjou - król, książę

Karol I Robertyng-Capet-d'Anjou - król, książę

Karol I Robertyng-Capet-d'Anjou-Durazzo - książę, gubernator

Karol I (III) Robertyng-Capet-Valois de France - tytularny cesarz, hrabia

Karol I Robertyng-Capet-Valois-d'Orleans - książę

Karol I Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Two Sicilies - tytularny król, pretendent

Karol I Stuart - król

Karol II "Szalony" Habsburg - król, książę

Karol II "Zły" Robertyng-Capet-d'Évreux - karól, hrabia

Karol (Karl) II Józef (Joseph) Habsburg - biskup, koaditor, wielki mistrz

Karol II (IV) Habsburg-Lotaryński - tytularny cesarz, tytularny król, arcyksiążę

Karol II "Kulawy" Robertyng-Capet-d'Anjou - król, książę

Karol II Stuart - król

Karol III Karoling - król

Karol III "Mały" Robertyng-Capet-d'Anjou-di Durazzo - król, książę

Karol III Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme Parmeński - król, książę

Karol III Aleksander Habsburg-Baudemont-Vaudémont-Lotaryński - wielki mistrz, namiestnik

Karol III Edward Stuart - król de iure, hrabia

Karol IV Ludwig Habsburg-Baudemont-Vaudemont-Lotaryński Austriacki - książę, wielki mistrz

Karol IV Wigérides Limburg-Luksemburski - cesarz, król, książę, hrabia

Karol IV "Piękny, Sprawiedliwy, Łysy" Robertyng-Capet - król, hrabia

Karol IV Robertyng-Capet-Valois-Alençon - książę, hrabia, senior

Karol IV Robertyng-Valois-d'Anjou - książę, hrabia, wicehrabia, gubernator

Karol IV Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme - król, książę

Karol IV (V) Leopold Baudemont-Vaudémont - książę

Karol IV (II) Teodor Wittelsbach - książę-elektor, wicekról

Karol IV Trastámara (Robertyng-Bourgogne-de Mâcon-d'Aragona) - król, książę

Karol V Robertyng-Capet-Valois-d'Anjou - tytularny król, tytularny książę, książę, hrabia, wicehrabia

Karol V "Złocisty" Habsburg - cesarz, król, książę, hrabia

Karol (V) Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme - tytularny król, pretendent

Karol V Robertyng-Capet-Valois-Angoulęme - król

Karol VI Habsburg - cesarz

Karol VI "Szalony" Robertyng-Capet-Valois - król

Karol (VI) Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme - tytularny król, pretendent

Karol VII Robertyng-Capet-Valois-Angoulęme - król

Karol VII Albrecht Wittelsbach - cesarz, król, książę-elektor, hrabia

Karol (VII) Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme - tytularny król, pretendent

Karol VIII "Uprzejmy, Życzliwy" Robertyng-Capet-Valois - król

Karol VIII Robertyng-Capet-Valois-Angoulęme - król

Karol (VIII) Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme - tytularny król, pretendent

Karol (VIII) Habsburg-Baudemont-Vaudémont-Lotaryński - tytularny król, pretendent

Karol IX Robertyng-Capet-Valois-Orléans - król

Karol X Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme - król

Karol X Gustaw Wittelsbach-Pfalz-Zweibrücke - król, książę

Karol XI Wittelsbach-Pfalz-Zweibrücke - król, książę

Karol XII (Alfons II de Borbón-Dos Sicilias y de Borbón-Parma] Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Spein-Two Siclies - tytularny król, książe, hrabia

Karol XII "Lew Północy" Wittelsbach-Pfalz-Zweibrücke - król

Károlyi => Zsuzsanna Károlyi

Karolina Bonaparte - królowa, regentka

Karolina Napoléona Bonaparte - wielka księżna, tytularna królowa

Karolina Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Spain-Two Sicilies - tytularna królowa

Karolina Welf Brunswick-Wolfenbüttel - królowa, księżna

Karolina (Charlotta Augusta) Wittelsbach - cesarzowa, królowa

Karolina Hohenzollern => Wilhelmina Karolina Hohenzollern

Karolina (Charlotte) Amalie Ydulfing von Hessen-Wanfried-Eschwege - książęna

Katarzyna Andegaweńska - dziedziczka korony

Katarzyna (Katharina) Habsburżanka - księżna

Katarzyna Fiodorowna (Izabella von und zu Egloffstein) - wielka księżna, tytularna cesarzowa

Katarzyna Habsburżanka - królowa

Katarzyna Habsburżanka - księżna, władczyni

Katarzyna Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme - księżna, regentka

Katarzyna Henrietta Robertyng-Capet-Bourgogne-Bragança - królowa

Katarzyna (Katharina) Hohenzollern von Brandenburg - królowa, księżna

Katarzyna Hohenzollern von Brandenburg-Küstrin - księżna, margrabina

Katarzyna (Katharina) Howard - królowa

Katarzyna de La Marck de Cleves (de Nevers) - hrabina, księżna

Katarzyna Michajłowna księżna Dołgoruka - "cesarzowa"

Katarzyna Opalińska herbu Łodzia - królowa

Katarzyna (Katherine) Parr - królowa, regentka

Katarzyna Podiebrad - królowa

Katarzyna (Catherine) Roelt - księżna, hrabina

Katarzyna Robertyng-Capet-Valois - królowa, księżna

Katarzyna Romanow-Schleswig-Holstein-Gottorp - księżna, królowa

Katarzyna Subich z Chorwacji - księżna

Katharina Stenbock - królowa, księżna

Katarzyna Trastámara (Robertyng-Bourgogne-de Mâcon-d'Aragona) - królowa, księżna, regentka

Katarzyna Wsiewołodowna Rurykowiczówna - księżna

Katarzyna (Katharina) Wettin - królowa, księżna

Katarzyna I de Foix-Grailly - królowa, księżna, hrabina, wicehrabina

Katarzyna I Aleksiejewna Skawrońska - cesarzowa

Katarzyna I Robertyng-Capet de Courtenay - tytularna cesarzowa, tytularna królowa, hrabina

Katarzyna II "Wielka" Ballenstedt-Anhalt-Zerbst Askańska - cesarzowa

Katarzyna II Robertyng-Capet-Valois-Courtenay - tytularna cesarzowa, księżna

Kateřinę z Vartemberka - pani ziem

Kathleen Norris - księżna, tytularna cesarzowa

Św. Kazimierz Jagiellończyk - namiestnik

Kazimierz I Gryfita - książę

Kazimierz I "Odnowiciel" Piast - książę

Kazimierz I Piast - książę

Kazimierz II Piast - książę

Kazimierz II "Sprawiedliwy" Piast - książę

Kazimierz III "Wielki" Piast - król

Kazimierz IV Jagiellończyk - król

von Kahler; Franz'a Ritter von Kahler

Katalin Julianna Böcskay de Felsö-Bánya => Katalin Julianna Böcskay de Felsö-Bánya

Kietlicz, Henryk Kietlicz - arcybiskup, wielkorządca Królestwa

Św. Kinga (Kunegunda) Arpad - księżna

Kira Kiriłowna Romanow-Oldenburg-Schleswig-Holstein-Gottorp - wielka księżna, pretendentka

Kinsky von Wchinitz und Tettau; Václav Norbert Oktavian Graf Kinsky von Wchinitz und Tettau - najwyższy burgrabia i administrator

Kirby; Sumner Moore Kirby

von Kellersperg; Ernest Leopold Roman Freiherr von Kellersperg - administrator

Klaudia (Claude) van Châlons-Arlay d'Orange - hrabina

Klaudia "Walezjuszka" Robertyng-Capet-Valois-d'Orleans - królowa, księżna, hrabina

Klemens (Clemens) August Wittelsbach von Bayern - książe-elektor arcybiskup, wielki mistrz, biskup

Klein; Johann Nepomuk Norbert Klein - biskup, wielki mistrz

Klemencja Habsburg - tytularna królowa, księżna

Klemencja Robertyng-Capet-Anjou - królowa, hrabina

Klemens z Ruszczy herbu Gryf - wielkorządca

Św. Klemens I - papież

Św. Klemens II - papież

Św. Klemens III - papież

Klemens III - antypapież

Św. Klemens IV - papież

Św. Klemens V - papież

Św. Klemens VI - papież

Klemens VII - papież

Klemens VII - antypapież

Klemens VIII - papież

Klemens VIII - antypapież

Klemens IX - papież

Klemens X - papież

Klemens XI - papież

Klemens XII - papież

Klemens XIII - papież

Klemens XIV - papież

Klemens XV - antypapież

Klienmayr; Michał baron von Klienmayr - gnerał-gubernator

Koloman I "Uczony" Arpad - król, biskup

Kołczak; Aleksander Kołczak

von Koller; Alexander Freiherr von Koller - gubernator

von Kolowrat-Krakowštý; Filip Nerius (Neri) Graf von Kolowrat-Krakowštý - najwyższy burgrabia i administrator

von Kolowrat-Liebsteinský; Franz Anton Graf von Kolowrat-Liebsteinský - gubernator, burgrabia

Konon - papież

Konrad I Konrardyn Salicki - król, książę

Konrad I Ludolfing von Thüringen - regent, landgraf, palatyn, wielki mistrz

Konrad I Piast - książe

Konrad I Bremeński Przemyślid - książę

Konrad II von Feuchtwangen (de Vuthewaning, Vuhtwanch) - wielki mistrz

Konrad II Piast - książe

Konrad II "Garbaty" Piast - książę

Konrad II von Landsberg Wettyn - margrabia, hrabia

Konrad III Hohenstaufen - król, książe

Konrad III Otto Przemyślid - książę, margrabia

Konrad III Zöllner von Rotenstein - wielki mistrz

Konrad (III) Salicki - król, książe

Konrad IV Hohenstaufen - król

Konrad IV von Wallenrode [Wallenrod] - wielki mistrz

Konrad V von Jungingen - wielki mistrz

Konrad VI von Erlichshausen - wielki mistrz

Konradyn Hohenstaufen - król

Konstancja Anscarids (Anscarii)-Ivrea-Bourgogne Kastylijska - tytularna królowa, księżna, hrabina

Konstancja Anscarids (Anscarii)-Ivrea-Bourgogne Kastylijska - królowa

Konstancja (Constanca) d' Armagnac - hrabina

Konstancja Arpad - księżna, królowa, margrabina

Konstancja de Clermont - królowa

Konstancja FitzRobert Angielska - księżna, hrabina

Konstancja Habsburżanka - królowa

Konstancja de Hauteville - królowa, księżna, margrabina

Konstancja (Clémence) Mérovingienne-Guilhemide-Raimondine-Fredelon de Rouergue z Tuluzy - królowa

Konstancja Robertyng-Capet - hrabina, królowa

Konstancja Guilhemid-Sunifred z Urgel - tytularna królowa

Konstancja Guilhemid-Sunifred z Urgel - królowa, cesarzowa

Konstancja Guilhemid-Sunifred z Urgel - królowa

Konstancja Guilhemid-Sunifred z Urgel - regentka

Konstancja I de Hauteville - królowa

Konstancja II "Błogosławiona" Hohenstaufen - królowa

Konstanty Mikołajewicz Romanow-Oldenburg-Schleswig-Holstein-Gottorp - wicekról

Konstanty I Pawłowicz Romanow-Oldenburg-Schleswig-Holstein-Gottorp - cesarz, namiestnik

Konstantyn I - papież

Konstantyn II - antypapież

Koppány Arpad - książę, pretendent

Kopczowska-Świrczyna; => Małgorzata Kopczowska-Świrczyna

Św. Korneliusz - papież

Korytowski; Witold Korytowski - gubernator generalny

Kotzebue; Paweł E. Kotzebue (Kocebue) - generał-gubernator

von Königsmarck; Hans Ludwig Otto Graf von Königsmarck - nadprezydent

von Königsmarck; Otto Wilhelm von Königsmarck - gubernator

z Corvin-Krasińskich; => Franciszka z Corvin-Krasińskich

von Kraus; Alfred Freiherr von Kraus - gubernator, administrator

Krav I - antypapież

Krasiński; Wincenty hrabia Krasiński herbu Ślepowron - zastępca namiestnika

Krieg von Hochfelden; Franciszek baron Krieg von Hochfelden - gubernator

Krok - legendarny książę

Kruśina z Lichtenburka; Hynek IV Kruśina z Lichtenburka - regent

Krystyna (Christiane) Askańska von Anhalt => Christiane Askańska von Anhalt

Krystyna Niemiecka - księżna

Krystyna Przecława Prawdziwiecka - księżna

Krystyna Eberhardyna Hohenzollern-Bayreuth - królowa

Krystyna (Christine) Elisabeth von Meggau => Christine Elisabeth von Meggau

Krystyna Rokiczańska - królowa

Krystyna (Christina) Wettin - królowa, księżna

Krystyna (Christiana) de Quarrel (Drengot) => Christiana de Quarrel (Drengot)

Krzysztof - antypapież

Krzysztof [Christophe] XVIII - antypapież

Krzysztof III Wittelsbach - król, książe

Krzesomysł (czeski: Křesomysl) Przemyślid - legendarny książę

Kuck; Karl Kuck - generał-gubernator

Kunert; Gabriela (Gaby) Kunert - tytularna księżna

Kunka "Kunigunde" ze Šternberka - królowa

Kunegunda Ahalolfing Szwabska - margrabina, grafina

Kunegunda Hohenstaufen - królowa, margrabina

Kunegunda Łokietkówna Piastówna - księżna

Kunegunda Przemyślidówna - księżna, "królowa"

Kunegunda Ryrykowiczówna Halicka - królowa

Kurozwęk; Mikołaj z Michałowa Kurozwęk "Białucha"herbu Poraj - opiekun Królestwa