KAPETYNGOWIE (Robertyng-Capet)


A


Adela "Święta" Robertyng-Capet - księżna, hrabina

Alfonsa III Robertyng-Capet z Poitiers - książę, hrabia

Alicja (Adela) Robertyng-Capet - hrabina, regentka

Amicis (Amicja) Robertyng-Capet-Champignelles-Courtenay-Conches - hrabina

B


Blanka Robertyng-Capet - królowa, hrabina

CDEF


Filip [Philippe] Robertyng-Capet - król-koregent

Filip "Rozczochrany" Tristan Robertyng-Capet - hrabia

Filip I Robertyng-Capet - król

Filip II "August" Robertyng-Capet - król, hrabia

Filip III "Śmiały" Robertyng-Capet - król, hrabia

Filip IV (I) "Piękny" Robertyng-Capet - król, hrabia

Filip V "Długi, Wysoki" Robertyng-Capet - król, hrabia

GH


Henryk I Robertyng-Capet - król, książę

Hugon l "Wielki" Robertyng - książę, markiz, hrabia, regent

I


Izabela Robertyng-Capet - królowa, hrabina

Izabela "Wilczyca" Robertyng-Capet Francuska - królowa

Izabela (Isabell, Elisabeth) Robertyng-Capet-Vermandois - hrabina

J


Jan I "Pogrobowiec" Robertyng-Capet - król

Joanna II "Mała" Robertyng-Capet - królowa, hrabina

K


Karol IV "Piękny, Sprawiedliwy, Łysy" Robertyng-Capet - król, hrabia

Konstancja Robertyng-Capet - hrabina, królowa

L


Ludwik Robertyng-Capet of France - regent

Ludwik VI Tybald "Gruby, Wojownik" Robertyng-Capet - król

Ludwik VII Robertyng-Capet - król, książę, hrabia

Ludwik VIII Robertyng-Capet - król

Ludwik IX "Święty" Robertyng-Capet - król

Ludwik X "Kłótnik" Robertyng-Capet - król, hrabia

ŁM


Mabil [Elisabeth, Isabelle] Robertyng-Capet-Vermandois - hrabina

Małgorzata (Eleonora, Konstancja) Robertyng-Capet - królowa

Małgorzata "Perła z Francji" Robertyng-Capet - królowa, księżna

NOPR


Raul I Raoul I "Dzielny" Robertyn-Capet-Vermondois - hrabia, regent

Robert I Robertyng - król, książę, markiz, opat

Robert II "Mądry, Pobożny" Robertyng-Capet - król, książę, hrabia

SŚTUVWZ