SPIS WŁADCÓW ŚWIATA - "Ł"


herb książąt kujawskich i łęczyckich z dynastii Piastów

Łonskoj; Wasyl Łonskoj - generał-gubernator

Łubieński, Feliks Walezjusz hrabia Łubieński herbu Pomian - pełnomocnik wielkiego księcia

Łubieński; Maciej Łubieński herbu Pomian - arcybiskup, interrex

Łubieński; Władysław Aleksander Łubieński herbu Pomian - arcybiskup, interrex

Łucja Wisławic Rugijska - księżna