LUDOLFINGOWIE


ABCDE


Ekbert I Ludolfing-Brunonen - margrabia, regent

Ekbert II Ludolfing-Brunonen - margrabia, król"

FG


Gerberga Liudolfing - królowa, regentka

H


Henryk I "Ptasznik" Liudolfing - książę, król

Henryk II "Kłótnik (Rixosus)" Liudolfing (Ottonida) - "król", książę, margrabia

Henryk II "Święty" Liudolfing (Ottonida) - książę, król, cesarz

Henryk Raspe (IV) Liudolfing - regent, landgraf

IJKL


Ludgarda (Liudgarda) Liudolfing (Ottonida) Saska - królowa

ŁM


Matylda Liudolfing (Ottonida) - ksieni, namiestniczka

NO


Otto I "Wielki" Liudolfing (Ottonida) - książę, król, cesarz

Otto II "Rudy" Liudolfing (Ottonida) - cesarz, król

Otton III Liudolfinga (Ottonidy) - król, cesarz

PRSŚTUVWZ


Zofia I Liudolfinga (Ottonidy) - opatka, Consors Imperii