LUKSEMBURGOWIE (Wigérides-Limburg-Luksemburg)


A


Adalbéron Wigérichids d'Ardenne - regent, arcybiskup

Anna Wigérides Limburg-Luksemburg Czeska - królowa, ksiê¿na, hrabina

B


Beatrycza Wigérides Limburg-Luksemburska - królowa

Bonna=Judyta Wigérides Limburg-Luksemburska - ksiê¿na

CDE


El¿bieta Wigérides Limburg-Luksemburg - królowa

FGH


Henryk II d'Ardenne (Wigérides-Limburg) - ksi±¿ê

Henryk II "K³ótnik (Rixosus)" Liudolfing (Ottonida) - "król", ksi±¿ê, margrabia

Henryk IV (I) "¦lepy" Wigérides Limburg-Luksemburski - hrabia

Henryk VII Wigérides Limburg-Luksemburski - ksi±¿ê, król, cesarz

Herman of Luxembourge-Ardennes Mozelski - hrabia, antykról

I


Izabela Wigérides Limburg-Luksemburg-Saint-Pol - ksiê¿na, hrabina

J


Jakobina Wigérides Limburg-Luksemburska - ksiê¿na, hrabina

Jan "¦lepy" Wigérides Limburg-Luksemburski - król

Jodok (Jobst) Wigérides Limburg-Luksemburski - antykról, ksi±¿ê, margrabia

Judyta-Bonna Wigérides Limburg-Luksemburska => Bonna Wigérides Limburg-Luksemburska

K


Karol IV Wigérides Limburg-Luksemburski - cesarz, król, ksi±¿ê, hrabia

Kunegunda "¦wiêta" Wigérides-Ardens-Luksemburg - ksiê¿na, królowa, cesarzowa, regentka, wspó³rz±dczyni

L£M


Ma³gorzata Wigérides Limburg-Luksemburg - królowa

Maria Wigérides Limburg-Luksemburska - królowa, hrabina

NOPRS¦TUVW


Wac³aw IV Wigérides Limburg-Luksemburski - cesarz, król, ksi±¿ê

Z


Zygmunt Wigérides Limburg-Luksemburski - cesarz, król