MEINHERINGER


A


Adelheida Meinheringer Tyrolska - hrabina

BCDE


El¿bieta Meinheringer de Görtz von Kärnten - królowa, regentka

FGH


N.N. (Henilda, Hemnilda, Herminilda, Oda) Meinheringer - ksiê¿na

Henryk (VI) Meinheringer de Görtz Tyrolski - król, hrabia

IJKL£M


Meinhard III (I) Meinheringer de Görtz - hrabia

Meinhard IV (II, V) Meinheringer de Görtz - hrabia

N


N.N. (Henilda, Hemnilda, Herminilda, Oda) Meinheringer - ksiê¿na

OPRS¦TUVWZ