MEROWINGOWIE (Merovingienne-Guilhemide-Ramnulfids)


A


Adelajda Mérovingienne-Guilhemide-Ramnulfids z Poitiers - królowa, hrabina

Agnieszka Mérovingienne-Guilhemide-Ramnulfids z Poitiers-Poitou Akwitañska - cesarzowa, królowa, ksiê¿na, regentka

Agnieszka Mérovingienne-Guilhemide-Ramnulfids z Poitiers-Poitou Akwitañska - królowa, hrabina

Agnieszka Mérovingienne-Guilhemide-Ramnulfids z Poitiers-Poitou Akwitañska - królowa, hrabina

Agnieszka Mérovingienne-Guilhemide-Ramnulfids z Poitiers-Poitou Akwitañska - królowa, hrabina

Alfons (Alphonse) I Jordan Mérovingienne-Guilhemide-Raimondine-Fredelon de Rouergue - ksi±¿ê, hrabia

Alfons (Alphonse) II Mérovingienne-Guilhemide-Raimondine-Fredelon de Rouergue - ksi±¿ê, hrabia

Alix Petronilla (Péronelle) Mérovingienne-Guilhemide-Ramnulfids z Poitiers-Poitou Akwitañska - hrabina

B


Bernard I Mérovingienne-Guilhemide - ksi±¿e, hrabia

Bernard I Mérovingienne-Guilhemide-Raimondine-Fredelon-de Rouergue - hrabia

Bernard II "Plantapilosa, Plantevelue" Mérovingienne-Guilhemide - hrabia, markiz

Bertrand II Mérovingienne-Guilhemide-Raimondine-Fredelon de Rouergue - ksi±¿e, hrabia, markiz

Bernard IV Bernarda IV Merowing-Guilhemide-Raimondine de Toulouse-Rouergue of Comminges - hrabia

Bona Mérovingienne-de Lomagne-d'Armagnac - ksiê¿na, hrabina

CDE


Eleonora Mérovingienne-Guilhemide-Ramnulfids z Poitiers-Poitou Akwitañska - królowa, ksiê¿na, hrabina

Ermengarda Mérovingienne-Guilhemide - hrabina, markiza

F


Fillippa Matylda (Mahaut-Philippa) Mérovingienne-Guilhemide-Raimondine-Fredelon de Rouergue z Tuluzy - hrabina, ksiê¿na

Fredelo (Fridolo, Frigidolo) Mérovingienne-Guilhemide-Raimondine-Fredelon de Rouergue - hrabia

GHIJ


Joanna Mérovingienne-de Lomagne-d'Armagnac - ksiê¿na, hrabina

Joanna Mérovingienne-Guilhemide-Raimondine-Fredelon de Rouergue - hrabina, ksiê¿na

K


Katarzyna Mérovingienne-de Lomagne-d'Armagnac - ksiê¿na, hrabina

Konstancja [Constanca] Mérovingienne-de Lomagne-d'Armagnac - hrabina

Konstancja (Clémence) Mérovingienne-Guilhemide-Raimondine-Fredelon de Rouergue z Tuluzy - królowa

L


Louis XI Mérovingienne-de Lomagne-d'Armagnac - wicekról, ksi±¿ê, hrabia, wicehrabia

£M


Ma³gorzata (Marguerite) Mérovingienne-Guilhemide-Ramnulfids-Rouergue-Comborn de Turenne - hrabina

Marta Mérovingienne-de Lomagne-d'Armagnac - królowa, ksiê¿na, hrabina

NO


Odon (Eudes) Mérovingienne-Guilhemide-Raimondine-Fredelon de Rouergue - hrabia

P


Pons II Wilhelm Mérovingienne-Guilhemide-Raimondine-Fredelon de Rouergue - hrabia

R


Rajmund [Raymond] I Mérovingienne-Guilhemide-Raimondine-Fredelon-de Rouergue - markiz (hrabia)

Rajmund [Raymond] II Mérovingienne-Guilhemide-Raimondine-Fredelon de Rouergue - hrabia

Rajmund [Raymond] III Ponce Mérovingienne-Guilhemide-Raimondine-Fredelon de Rouergue - hrabia

Rajmund [Raymond] IV Mérovingienne-Guilhemide-Raimondine-Fredelon de Rouergue - hrabia, markiz

Rajmund [Raymond] (IV) (III) Mérovingienne-Guilhemide-Raimondine-Fredelon de Rouergue - hrabia

Rajmund [Raymond] (V) Mérovingienne-Guilhemide-Raimondine-Fredelon de Rouergue - hrabia

Rajmund [Raymond] V Mérovingienne-Guilhemide-Raimondine-Fredelon de Rouergue - hrabia

Rajmund [Raymond] VI "Stary" Mérovingienne-Guilhemide-Raimondine-Fredelon de Rouergue - hrabia, margrabia

Rajmund [Raymond] VII Mérovingienne-Guilhemide-Raimondine-Fredelon de Rouergue - hrabia, markiz

S


Stéphan (Etienne) II Mérovingienne-Guilhemide-Raimondine-Fredelon de Brioude - hrabia

¦TUVW


Wilhelm I "¦wiêty" Mérovingienne-Guilhemide - hrabia

Wilhelm (William) II Mérovingienne-Guilhemide - hrabia

Wilhelm III "Taillefer" Mérovingienne-Guilhemide-Raimondine-Fredelon de Rouergue - hrabia

Wilhelm IV Mérovingienne-Guilhemide-Raimondine-Fredelon de Rouergue - ksi±¿e, hrabia

Wilhelm IX "Trubadur" Mérovingienne-Guilhemide-Ramnulfids z Poitiers-Poitou - ksi±¿e, hrabia

Wilhelm X "¦wiêty" Mérovingienne-Guilhemide-Ramnulfids z Poitiers-Poitou - ksi±¿e, hrabia

Z