Mortimer


ABCDE


Edmund [IV] de Mortimer - regent, hrabia

FGHIJKLŁMNOPR


Roger [IV] de Mortimer - hrabia, członek Rady Regencyjnej

Roger [V] de Mortimer - hrabia, baron, regent

Roger [VII] de Mortimer - pretendent do tronu, hrabia

S¦TUVWZ