ORLEAÑSKA DYNASTIA (Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Orléans)


ABCDEFGHIJKL


Louis I Robertyng-Capet-Valois-Orléans - ksi±¿ê, hrabia

Ludwik Filip I Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-d'Orléans - król, ksi±¿ê, hrabia

Ludwika El¿bieta Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-d'Orléans "Mademoiselle de Montpensier" - królowa

Ludwika Franciszka Maria Laura Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-d'Orléans - ksiê¿na

£M


Manuel Luiz d'Orléans y de Watteville - ksi±¿ê, hrabia, wicekról

Maria Ludwika Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-d'Orléans - królowa

Maria de las Mercedes Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-d'Orléans - królowa

NOPRS¦TUVWZ