SPIS PAPIEŻY I ANTYPAPIEŻY


A


Adam II- antypapież

Św. Adeodat I (Deusdedit) - papież

Adeodat II - papież

Św. Agapit I - papież

Agapit II - papież

Św. Agaton - papież

Ahitler I - antypapież

Albert - antypapież

Św. Aleksander I - papież

Aleksander II - papież

Aleksander III - papież

Aleksander IV - papież

Aleksander V - antypapież

Aleksander VI - papież

Aleksander VII - papież

Aleksander VIII - papież

Aleksander IX - antypapież

Aleksander IX - antypapież

Aleksander IX - antypapież

Św. Anaklet I - papież

Anaklet II - antypapież

Św. Anastazy I - papież

Anastazy II - papież

Anastazy III "Biblitekarz" - antypapież

Anastazy III - papież

Anastazy IV - papież

Św. Anicet - papież

Św. Anterus - papież

B


Baba Mtakatifu Messias Simeo Ondeto - antypapież

Benedykt I - papież

Św. Benedykt II - papież

Benedykt III - papież

Benedykt IV - papież

Benedykt IX - papież

Benedykt V - papież

Benedykt VI - papież

Benedykt VII - papież

Benedykt VIII - papież

Benedykt X - antypapież

Bł. Benedykt XI - papież

Benedykt XII - papież

Benedykt XIII - papież

Benedykt XIII - antypapież

Benedykt XIV - antypapież

Benedykt XIV - antypapież

Benedykt XIV - papież

Benedykt XV - papież

Benedykt XV - antypapież

Benedykt XVI "Papież Przejściowy" - papież

Benedykt XVI - antypapież

Benedykt XL - antypapież

Bonifacy Atticus I - antypapież

Św. Bonifacy I - papież

Bonifacy II - papież

Bonifacy III - papież

Św. Bonifacy IV - papież

Bonifacy IX - papież

Bonifacy V - papież

Bonifacy V - papież

Bonifacy VI - papież

Boniface VII - antypapież

Bonifacy VIII - papież

C


Św. Celestyn I - papież

Celestyn II - antypapież

Celestyn II - papież

Celestyn III - papież

Celestyn IV - papież

Św. Celestyn V - papież

Celestyn VI - antypapież

Christophe (Krzysztof) XVIII - antypapież

D


Św. Damazy I - papież

Damazy II - papież

Św. (Deusedit) = Adeodat I - papież

Św. Dionizy - papież

Dioskur - papież

Donus - papież

E


Św. Eleuteriusz - papież

Emanuel I - antypapież

Emanuel II - antypapież

Św. Eugeniusz I - papież

Eugeniusz II - papież

Bł. Eugeniusz III - papież

Eugeniusz IV - papież

Eulaliusz - papież

Św. Eutychian - papież

Św. Euzebiusz - papież

Św. Ewaryst - papież

F


Św. Fabian - papież

Św. Feliks I - papież

Feliks II - antypapież

Św. Feliks II (III) - papież

Św. Feliks III (IV) - papież

Feliks V= Amadeusz VIII - antypapież, książę

Filip - antypapież

Formozus - papież

Franciszek - papież

G


Św. Gelazy I - papież

Gelazy II - papież

Św. Grzegorz I "Wielki" - papież

Św. Grzegorz II - papież

Św. Grzegorz III - papież

Grzegorz IV - papież

Grzegorz IX - papież

Grzegorz V - papież

Grzegorz VI - antypapież

Grzegorz VI - papież

Św. Grzegorz VII - papież

Grzegorz VIII - antypapież

Grzegorz VIII - papież

Bł. Grzegorz X - papież

Grzegorz XI - papież

Grzegorz XII - papież

Grzegorz XIII - papież

Grzegorz XIV - papież

Grzegorz XV - papież

Grzegorz XVI - papież

Grzegorz XVII - antypapież

Grzegorz XVII - antypapież

Grzegorz XVII - antypapież

Grzegorz XVIII - antypapież

Grzegorz XIX - antypapież

H


Hadrian I - papież

Hadrian II - papież

Św. Hadrian III - papież

Hadrian IV - papież

Hadrian V - papież

Hadrian VI - papież

Hadrian VII - antypapież

Św. Hipolit - antypapież

Honoriusz I - papież

Honoriusz II - antypapież

Honoriusz II - papież

Honoriusz III - papież

Honoriusz IV - papież

Św. Hormizdas - papież

Św. Hygin - papież

I


Św. Innocenty I - papież

Innocenty II - papież

Innocenty III - antypapież

Innocenty III - papież

Innocenty IV - papież

Bł. Innocenty V - papież

Innocenty VI - papież

Innocenty VII - papież

Innocenty VIII - papież

Innocenty IX - papież

Innocenty X - papież

Bł. Innocenty XI - papież

Innocenty XII - papież

Innocenty XIII - papież

Innocenty XIV - antypapież

J


Jan Paweł I - papież

Św. Jan Paweł II "Odnowiciel, Pielgrzym, Wielki" - papież

Jan Paweł III - antypapież

Św. Jan I - papież

Jan II - papież

Jan III - papież

Jan IV - papież

Jan IX - papież

Jan V - papież

Jan VI - papież

Jan VII - papież

Jan VIII - antypapież

Jan VIII - papież

Jan X - papież

Jan XI - papież

Jan XII - papież

Jan XII - papież

Jan XIII - papież

Jan XIV - papież

Jan XV - papież

Jan XVI (XVII) - antypapież

Jan XVII - papież

Jan XVIII - papież

Jan XIX (XX) - papież

Jan XX - antypapież

Jan XXI - papież

Jan XXII - papież

Jan XXIII - antypapież

Św. Jan XXIII - papież

Jan XXIV - antypapież

Joanna? - papieżyca?

Św. Juliusz I - papież

Juliusz II - papież

Juliusz III - papież

K


Św. Kajus - papież

Św. Kalikst I - papież

Kalikst II - papież

Kalikst III - papież

Kalikst III - antypapież

Św. Klemens I - papież

Św. Klemens II - papież

Św. Klemens III - papież

Klemens III - antypapież

Św. Klemens IV - papież

Św. Klemens V - papież

Św. Klemens VI - papież

Klemens VII - papież

Klemens VII - antypapież

Klemens VIII - papież

Klemens VIII - antypapież

Klemens IX - papież

Klemens X - papież

Klemens XI - papież

Klemens XII - papież

Klemens XIII - papież

Klemens XIV - papież

Klemens XV - antypapież

Konon - papież

Konstantyn I - papież

Konstantyn II - antypapież

Św. Korneliusz - papież

Krav I - antypapież

Krzysztof - antypapież

Krzysztof [Christophe] XVIII - antypapież

L


Lando (Landon) - papież

Św. Leon I "Wielki" - papież

Św. Leon II - papież

Św. Leon III - papież

Św. Leon IV - papież

Św. Leon IX - papież

Leon V - papież

Leon VI - papież

Leon VII - papież

Leon VIII - papież

Leon X - papież

Leon XI - papież

Leon XII - papież

Leon XIII - papież

Leon XIV - antypapież

Liberiusz - papież

Św. Linus - papież

Linus II - antypapież

Św. Lucjusz I - papież

Lucjusz II - papież

Lucjusz III - papież

ŁM


Manfreda Visconti da Pirovano - papieżyca

Św. Marceli I - papież

Marceli II - papież

Św. Marcelin - papież

Św. Marcin I - papież

Marcin II - antpapież

Św. Marcin II - papież

Marcin IV - papież

Marcin V - papież

Św. Marek - papież

Maria Pius Lawrence Jairo Chiaji Adera - antypapież

Marynus I - papież

Marynus II - papież

Michał I - antypapież

Św. Mikołaj I "Wielki" - papież

Mikołaj II - papież

Mikołaj III - papież

Mikołaj IV - papież

Mikołaj V - antypapież

Mikołaj V - papież

Św. Milcjades (Melchjades) - papież

N


Nowocjan - antypapież

OP


Św. Paschalis I - papież

Paschalis I - antypapież

Paschalis II - papież

Paschalis III - antypapież

Św. Paweł I - papież

Paweł II - papież

Paweł III - papież

Paweł IV - papież

Paweł V - papież

Paweł VI - papież

Św. Pelagiusz I - papież

Pelagiusz II - papież

Petronia - żona późniejszego papieża

Św. Piotr I - papież

Piotr II - antypapież

Piotr II - antypapież

Piotr II - antypapież

Piotr II - antypapież

Piotr II - antypapież

Piotr II - antypapież

Piotr II - antypapież

Piotr III antypapież

Piotr [Peter] Atanazy II - antypapież

Piotr Romanus II - antypapież

Św. Pius I - papież

Pius II - papież

Pius III - papież

Pius IV - papież

Pius V - papież

Pius VI - papież

Pius VII - papież

Pius VIII - papież

Bł. Pius IX - papież

Św. Pius X - papież

Pius XI - papież

Pius XII - papież

Pius XIII - antypapież

Pius XIV - antypapież

Pius Stefan - antypapież

Św. Poncjan - papież

R


Rabbi I - antypapież

Rafael Titus I - antypapież

Roman - papież

S


Sabinian - papież

Melani; Sergio Melani - "papież", kardynał

Św. Sergiusz I - papież

Sergiusz II - papież

Sergiusz III - antypapież

Sergiusz III - papież

Sergiusz IV - papież

Seweryn - papież

Św. Soter - papież

Św. Stefan I - papież

Stefan II - papież

Stefan II (III) - papież

Stefan III (IV) - papież

Stefan IV (V) - papież

Stefan IX (X) - papież

Stefan V (VI) - papież

Stefan VI (VII) - papież

Stefan VII (VIII) - papież

Stefan VIII (IX) - papież

Stefania - żona późniejszego papieża

Św. Sykstus I - papież

Św. Sykstus II - papież

Św. Sykstus III - papież

Sykstus IV - papież

Św. Sykstus V - papież

Św. Sylweriusz - papież

Św. Sylwester I - papież

Sylwester II - papież

Sylwester III - antypapież

Sylwester IV - antypapież

Św. Symmach - papież

Św. Symplicjusz - papież

Św. Syrycjusz - papież

Syzyniusz - papież

ŚT


Św. Telesfor - papież

Teodor I - papież

Teodor II - antypapież

Teodor II - papież

Teodoryk - antypapież

U


Św. Urban I - papież

Bł. Urban II - papież

Urban III - papież

Urban IV - papież

Bł. Urban V - papież

Urban VI - papież

Urban VII - papież

Urban VIII - papież

Urban IX - antypapież

Ursyn - antypapież

VW


Walentyn - papież

Walerian I - antypapież

Wawrzyniec - antypapież

Wigiliusz - papież

Św. Wiktor I - papież

Wiktor II - papież

Bł. Wiktor III - papież

Wiktor IV - antypapież

Wiktor IV - antypapież

Św. Witalian - papież

Z


Św. Zachariasz - papież

Św. Zefiryn - papież

Św. Zozym - papież