POITIERS [MÉROVINGIENNE-GUILHEMIDE-RAMNULFIDS Z POITIERS-POITOU]


AB


Boémond [Bohémond] V Mérovingienne-Guilhemide-Ramnulfids z Poitiers-Poitou - ksi±¿ê, hrabia

CDEFGH


Henryk Mérovingienne-Guilhemide-Ramnulfids z Poitiers-Poitou - ksi±¿ê

IJKL£M


Maria II Mérovingienne-Guilhemide-Ramnulfids z Poitiers-Poitou - tytularna królowa

NOP


Plaisance Mérovingienne-Guilhemide-Ramnulfids z Poitiers-Poitou - królowa, ksiê¿na, regentka

RS¦TUVWZ