PRZEMYŚLIDZI


A


Agnieszka Przemyslidówna - księżna

Agnieszka Przemyślidówna - księżna

bł. Anna Przemyślid - księżna

Anna Przemyślid - królowa, hrabina

B


Barbara Przemyślid - księżna

Bolesław I "Okrutny, Srogi" Przemyślid - książę

Bolesław II "Dobry, Pobożny" Przemyślid - książę

Bolesław III "Rudy, Ślepy" Przemyślid - książę

Borzywoj I Przemyślid - książę

Borzywoj II Przemyślid - książę

Brzetysław I Przemyślid - książę

Brzetysław II Przemyślid - książę

Brzetysław (Henryk Brzetysław III) III Przemyślid - książę, biskup

CD


Dąbrówka (Dubrawa, Dubrawka) Przemyślid - księżna

Dypold I Przemyślid - margrabia, książę

E


Elżbieta Przemyślid - królowa

F


Fryderyk Przemyślid - książę

G


Gościwit (czeski: Hostivít) Przemyślid - legendarny książę

H


Helena Przemyślid - księżna

Henryk Brzetysław Przemyślid - książę

IJ


Jaromir Przemyślid - książę

Judyta Przemyślid - księżna

K


Konrad I Bremeński Przemyślid - książę

Konrad III Otto Przemyślid - książę, margrabia

Kunegunda Przemyślidówna - księżna, "królowa"

L


Ludmiła (Przemyślid ?) - księżna

Ludmiła Przemyślidówna - księżna, hrabina

ŁM


Małgorzata Przemyślidówna - księżna

Małgorzata Przemyślidówna - księżna

Maria Przemyślid - margrabina, księżna

Mikołaj I Przemyślid - książę

Mnata Przemyślid - książę

N


Neklan Przemyślid - legendarny książę

Niezamysł (Nezamysl) Przemyślid - książę

O


Oldrzych (Udarlyk) Przemyślid - książę

Oldrzych (Udalryk) I Przemyślid - książę

Oldrzych (Udalryk) II Przemyślid - książę

Otto II "Czarny, Otík" Przemyślid - książę

Ottokar II Przemyślid - król

P


Przemysł "Oracz" - legendarny książę

Przemyśl Ottakar I Przemyślid - książę, król

Przemyśl Ottokar II "Wielki" Przemyślid - król

RS


Sobiesław I Oldrzych (Udalryk) Przemyślid - książę

Sobiesław II Przemyślid - książę

Spitygniew I Przemyślid - książe

Spitygniew II Przemyślid - książę

Strojmir Przemyślid - książę

Ś


Świętopełk Przemyślid - książę

TU


Udalryk => Oldrzych Przemyślid

Unisław (Vnislav) Przemyślid - legendarny książę

VW


Wacław I "Święty" Przemyślid - książę

Wacław I "Jednooki" Przemyślid - król

Wacław II Przemyślid - książę

Wacław II (I) Przemyślid - król

Wacław III (II) Przemyślid - król

Władysław I Przemyślid - książę

Władysław II Przemyślid - margrabia

Władysław II (I) Przemyślid - książę, margrabia, król

Władysław III Henryk Przemyślid - książę, margrabia

Władywoj Przemyślid - książę

Wojen Przemyślid - legendarny książę

Wratysław I Przemyślid - książe

Wratysław I (II) Przemyślid - król

Z