Znaczenie nazwiska PIETRZYK

Opis nazwiska pochodzi od jednej z form imienia Piotr. Imię jest pochodzenia greckiego, wywodzi się od pétra "skała, opoka" (K. Rymut "Nazwiska Polaków", t. II, s. 241). Również można znaleźć nazwisko Pietrzyk w "1000 najpopularniejszych nazwiskach w Polsce" J. M. Zawadzkiego (str. 197) w rankingu nazwisk zajmuje 253 miejsce i wywodzi się swoją nazwę topograficzną z rdzeniem "pietrzyk-". Nazwisko porównywane także od imienia Piotr rzeczownik pietr "strach" ("Słownik warszawski", t. IV, s. 173) i nazwę miejscową Pietrzyk, odnotowaną na terenie byłego powiatu rypińskiego ("Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich" t. VIII, s. 119).


Żródła:

Elita krakowska senatorska Pietrzyk