Potocki


A


Alfred Józef hrabia Potocki herbu Pilawa - gubernator generalny

Andrzej Kazimierz hrabia Potocki herbu Pilawa - gubernator generalny

BCDEFGHIJ


Jan Zbigniew Potocki - pretendent

KLŁMNOPRSŚT


Teodor hrabia Potocki herbu Pilawa - prezes Rządu

Teodor Andrzej Potocki herbu Pilawa - arcybiskup, interrex

UVWZ