ROBERTYNGOWIE


ABCDE


Emma Robertyng - królowa, księżna, hrabina

Ermengarda (Irmingarda, Irmgarda) Roberting - królowa, cesarzowa

FGH


Hugon I "Wielki" Robertyng - książę, markiz, hrabia, regent

Hugon II "Kapet" Robertyng - król, hrabia

IJKLŁMNO


Odo [Eudes] Robertyng - król, hrabia

PR


Robert I Robertyng - król, książę, markiz, opat

SŚTUVWZ