ROMANOWOWIE


A


Aleksander I Pawłowicz Romanow-Oldenburg-Schleswig-Holstein-Gottorp - cesarz, król, wielki książę

Aleksander II Mikołajewicz Romanow-Oldenburg-Schleswig-Holstein-Gottorp - cesarz, król, wielki książę

Aleksander III Aleksandrowicz Romanow-Oldenburg-Schleswig-Holstein-Gottorp - cesarz, król, wielki książę

Aleksy Aleksiejewicz Romanow - następca tronu, pretendent

Aleksy I Michajłowicz Romanow - car

Aleksy II "Święty" Mikołajewicz Romanow-Oldenburg-Schleswig-Holstein-Gottorp - cesarz (car)

ALEKSY II ROMANOWICZ [Michał Goleniewski] - pretendent

Anastazja Michajłowna Romanow-Oldenburg-Schleswig-Holstein-Gottorp - wielka księżna, księżna

Anastazja Romanowna Zacharyna-Juriewna - wielkka księżna, carowa

Andrzej I Andriejewicz Romanow vel Romanoff - książę, tytularny cesrz Rosji

Anna Piotrowna Romanow - wielka księżna, regentka

BC


Cyryl I "Sporny" Władimirowicz Romanow-Oldenburg-Schleswig-Holstein-Gottorp - tytularny cesarz, tytularny król, tytularny wielki książę, wielki książę

D


Dymitr II Romanowicz Romanow - wielki książę, tytularny cesarz

EF


Filaret [Fiodor Nikiticz Romanow] - patriarcha, koregent

Fiodor III (IV) Aleksiejewicz Romanow - car

G


Goleniewski; => ALEKSY II ROMANOWICZ [Michał Goleniewski]

HI


Iwan V Aleksiejewicz Romanow - car

JK


Karol Emich Nikolaus Friedrich Hermann Prinz zu Leiningen => Mikołaj III Kiryłowicz Romanow

Karol Piotr Ulrych von Holstein-Gottorp => Piotr III - książę, car

Katarzyna Romanow-Schleswig-Holstein-Gottorp - księżna, królowa

Kira Kiriłowna Romanow-Oldenburg-Schleswig-Holstein-Gottorp - wielka księżna, pretendentka

Konstanty Mikołajewicz Romanow-Oldenburg-Schleswig-Holstein-Gottorp - wicekról

Konstanty I Pawłowicz Romanow-Oldenburg-Schleswig-Holstein-Gottorp - cesarz, namiestnik

LŁM


Maria I Władimirowna Romanow-Oldenburg-Schleswig-Holstein-Gottorp - tytularna cesarzowa, tytularna królowa, wielka księżna

Michaił Zaharin-Jurjewski [Koszkin-Zacharin] - członek Rady Regencyjnej

Michał I Fiodorowicz Romanow - car

Michał II Romanow-Oldenburg-Schleswig-Holstein-Gottorp - cesarz

Mikołaj I Pawłowicz Romanow-Oldenburg-Schleswig-Holstein-Gottorp - cesarz

Mikołaj II "Święty" Aleksandrowicz Romanow-Oldenburg-Schleswig-Holstein-Gottorp - cesarz

Mikołaj III Romanowicz Romanov - książę, tytularny cesarz

Mikołaj IV Kiryłowicz Romanow (Karl Emich Nikolaus Friedrich Hermann Prinz zu Leiningen) - pretendent, cesarz

N


Nikita Romanowicz-Jurjew-Zacharjin - przewodniczacy Rady Regencyjnej

OP


Paweł I Romanow-Oldenburg-Schleswig-Holstein-Gottorp - cesarz, wielki mistrz, hrabia

Piotr I "Wielki" Aleksiejewicz Romanow - car (cesarz)

Piotr II Aleksiejewicz Romanow - cesarz

Piotr III Romanow-Holstein-Gottorp [Oldenburg (-Schleswig-Holstein-Gottorp)] - cesarz

RSŚTUVW


Włodzimierz III Kiriłłowicz Romanow-Oldenburg-Schleswig-Holstein-Gottorp - tytularny cesarz, tytularny król, tytularny książę, wielki książę

Z


Zofia Aleksiejewna Romanowa - regentka