RURYKOWICZE


A


Agafia Światosławówna Rurykowiczówna - księżna

Agafia (Agata) [Rurykowicz Kijowska?] Billungen - tytularna królowa

Agrypina (Maria?) Aleksandrówna (Lwówna?) Rurykowiczówna - wielka księżna, księżna

Anastazja Aleksandrówna Rurykowiczówna Bielska - księżna

Anastazja Jarosławówna Rurykowiczówna - królowa

Anna [Agnes] Jarosławówna Rurykowiczówna Kijowska - królowa, księżna, regentka

Anna Rurykowiczówna - wielka księżna, księżna

B


Barbara Rurykowiczówna - księżna

Borys Michajłowicz Rurykowicz - książę

CD


Daniel I Aleksandrowicz "Świety" Rurykowicz - wielki książę, książę

Dobroniega Maria Rurykowiczówna - księżna

Dymitr III [IV] "Doński" Iwanowicz Rurykowicz - wielki książę

E


Elżbieta Jarosławówna Rurykowiczówna - królowa

Ewdoksja Dymitrowna [Eufrozyna Moskiewska] Rurykowicz - wielka księżna

Eudoksja Rurykowiczówna - księżna

Eufrozyna Rurykowiczówna - królowa

F


Fiedosja [Eufrozyna] Mścisławówna Rurykowiczówna - wielka księżna, księżna

Fiodor I Iwanowicz Rurykowicz - car, wielki książę

G


Gryfina Rurykowiczówna - księżna

Grzymisława Rurykowiczówna - księżna, regentka

Grzymisława Rurykowiczówna - księżna

H


Helena (Aleksandrowna?) Rurykowiczówna - wielka księżna, księżna

Helena Rurykowiczówna - królowa

Helena Rurykowiczówna - księżna, regentka

Helena Rurykowiczówna - księżna

I


Iwan I "Kalita, Pogorobowiec" Danilewicz Rurykowicz - wielki książę, książę

Iwan III "Srogi, Wielki" Wasylewicz Rurykowicz - car, wielki książę, książę

Iwan IV Wasiliewicz Groźny" Rurykowicz - wielki książę, car

J


Jarosław II [Fiodor] Wsiewołodowicz Rurykowicz - wielki książę, książę, regent

Jewna (Eva, Evna, Evva) Iwanowna Rurykowiczówna - wielka księżna

K


Katarzyna Wsiewołodowna Rurykowiczówna - księżna

Kunegunda Ryrykowiczówna Halicka - królowa

LŁM


Maria Borysowna Rurykowiczówna - wielka księżna, księżna

Maria (Rurykowiczówna?) - księżna

Michał "Chrobry" Jarosławicz Korybut Rurykowicz - wielki książę, książę

N


N. Rurykowiczówna Halicka - królowa

O


Olga Wsiewołodowna Rurykowiczówna - wielka księżna

P


Perejesława Rurykowiczówna - księżna, regentka

Praxedis [Eupraxia, Adelheid] Rurykowiczówna Kijowska - cesarzowa, królowa, księżna

Predosława Rurykowiczówna - księżna

Przybysława Jarosławówna Rurykowiczówna - księżna

R


Roman Daniłowicz Rurykowicz Halicki - książę

Rościsława Mścisławówna Rurykowiczówna - wielka księżna, księżna

SŚTUVW


Wasyl I Dymitrowicz Rurykowicz - wielki książę, książę

Wierzchosława Rurykowiczówna - księżna

Włodzimierz "Święty" Juriewicz Rurykowicz - książę

Włodzimierz Wsiewołodowic Glebowicz Rurykowicz - książę

Włodzimierz II Wasyl "Monomach" Wsiewołodowicz Rurykowicz - wielki książę, książę

Wyszesława (Wiaczesława, Wieszesława) Rurykowiczówna - królowa

Z


Zbysława Rurykowiczówna - księżna

Zofia (Eufemia) Rurykiewiczówna - królowa

Zwienisława Rurykowiczówna - księżna