SPIS WŁADCÓW ¦WIATA - "¦"


ze ¦ternberka; Małgorzata ze ¦ternberka - księżna

ze ¦ternberka; Ulrich Adolph Wratislaus Reichsgraf ze ¦ternberka - najwyższy burgrabia, administrator

ze ¦ternberka; Zdeněk Konopi¶t'ský ze ¦ternberka - regent, najwyższy burgrabia, administrator

¦więcicki; Mikołaj Stanisław ¦więcicki - biskup, wiceinterrex

¦więtobor ¦więtoborzyc-Gryfita - ksi±żę

¦więtobór I Gryfita - ksi±że, gubernator

¦więtobór II "Spokojny" Gryfita - ksi±żę

¦więtoborzyc-Gryfita => Warcisław II ¦więtoborzyc-Gryfita

¦więtopełk Przemy¶lid - ksi±żę

¦więtopełk I Mojmirowic - ksi±żę

¦więtopełk I "¦więtopełk nakielski" Gryfita - ksi±żę

¦więtopełk II Raciborowic Gryfita - ksi±że

¦więtosława-Sygryda-Gunhilda "Dumna" Piastówna - królowa

¦więtosława (Swatawa) Piastówna - królowa