SPIS WŁADCÓW ŚWIATA - "Ś"


Siemomysł Gryfita - książę

ze Śternberka; Ulrich Adolph Wratislaus Reichsgraf ze Śternberka - najwyższy burgrabia, administrator

Światopełk Przemyślid - książę

Święcicki; Mikołaj Stanisław Święcicki - biskup, wiceinterrex

Świętobor Gryfita - książę

Świętopełk Przemyślid - książę

Świętopełk I Mojmirowic - książę

Świętopełk I "Świętopełk nakielski" Gryfita - książę

Świętopełk II Raciborowic Gryfita - książe

Świętosława-Sygryda-Gunhilda "Dumna" Piastówna - królowa

Świętosława (Swatawa) Piastówna - królowa