SALICKA DYNASTIA


A


Agnieszka von Waiblingen Salicka - margrabina

BCDEFGH


Henryk III Salicki - cesarz, król, książę

Henryk IV Salicki - cesarz, król, książę

Henryk V Salicki - cesarz, król, książę

IJ


Judyta Maria Salicka (Frankońska) - królowa, księżna

K


Konrad I Konrardyn - król, książę

Konrad II "Starszy" Salicki - król, cesarz

Konrad (III) Salicki - król, książe

LŁM


Matylda Salicka - królowa, księżna

Matylda Salicka - księżna, antykrólowa

NO


Oda [Ota, Uota, Uta] Konradyn - cesarzowa, królowa, margrabina

PRSŚTUVW


Werner I (Warnharius) Salicki - margrabia, prefekt

Z