SOBIESŁAWOWIE


ABCDEFGHIJKLŁM


Mirosława Sobiesławówna - księżna, regentka

NOPRS¦TUVWZ