Sobek


ABCDEFGHIJKLŁMNOPR


Rudolf I Sobek z Kornic - starosta ziemski, marszałek

S¦TUVW


Wojciech Sobek vel Schopke z Sułowa - generalny starosta

Z