SPIS HERBÓW


J


herb księżnej Św. Jadwigi z Meranu => herb dynastii von Diepholt

herby dynastii Jagiellonów

herb Jakuba Tipolto doży Wenecji

herby Jakuba II Bourbon, hrabiego de la Marche

herby Jana z Gandawy Lancastera

herby króla Jana Luksemburczyka

herby Jana II Kazimierza Wazego

herby Jana II Neapolitańskiego

herby Jana II Trastamara

herby Jana III Sobieskiego

herb papieża Jana IV

herby Jana V Hohenzollerna

herb papieża Jana X

herb papieża Jana XI

herb papieża Jana XII

herb papieża Jana XIII

herb papieża Jana XIV

herb papieża Jana XV

herb papieża Jana XVIII

herb papieża Jana XIX

herb papieża Jana XXI

herb papieża Jana XXII

herb papieża Jana XXIII

herb antypapieża Jana XXIII

herb papieża Jana Pawła I

herb papieża Jana Pawła II

herb Janina

herby János Hunyadi

herb rodu z Janovic

herb Jastrzębiec

herb Jastrzębiec cd.

herb rodu de Jaucourt

herb Jelita

herb Jełowicki

herb książąt Jengałyczew

herb królów Jerozolimy rodu de Rethel

herb Jerzego Podiebrad

herb Jezierza

herby króla Joachima Murata

herb Joanny I Kastylijskiej

herby Joanny I Neapolitańskiej

herby Joanny II Neapolitańskiej

herb Joanny IV Neapolitańskiej

herb Jolanty (Yolande) d'Omelas

herb rodu Jourdan

herby Józefa Bonaparte

herby Józefa I Habsburga

herby Józefa II Habsburga

herb Juana de Austria

herb księżnej Judyty Marii Salickiej

herb papieża Juliusza II

herb papieża Juliusza III

herb rodowy von Jungingen

herb Junosza

herb królowej Jutty (Gutty) Habsburżanki

herb książąt Jülich-Cleves-Berg