Poczet królów Anglii

Poczet władców Aragonii

Poczet książąt Bretanii

Poczet królów Czech

Poczet hrabiów Flandrii

Poczet królów Francji

Poczet królów Hiszpanii

Poczet królów Jerozolimy

Poczet władców Litwy

Poczet władców Moskwy

Poczet królów Nawarry

Poczet królów Neapolu

Poczet władców Niemiec

Poczet królów Obojga Sycylii

Poczet papieży

Poczet władców i władczyń Polski

Poczet władców Portugalii

Poczet książąt Pomorza Zachodniego

Poczet władców Prus

Poczet władców Rosji

Poczet władców Sabaudii

Poczet królów Sycylii

Poczet królów Szwecji

Poczet książąt Śląska

Poczet hrabiów Tuluzy

Poczet królów Węgier

Poczet królów Wielkiej Brytanii

Poczet królów Włoch

Poczet wielkich mistrzów Zakonu Krzyżackiego