THÉOPHYLACTES


ABCDEFGHIJKL£M


Marozja I Théophylactes - ksiê¿na

NOPRS¦T


Teodora II Angelos "M³odsza" Théophylactes - wszechw³adna w³adczyni

UVWZ