WAZOWIE


A


Anna Katarzyna Konstancja Waza - księżna-palatynowa, księżna

BCDE


Eryk XIV Waza - król

FG


Gustaw I Waza - król, książę

Gustaw II Adolf "Lew z Północy" Waza - król, wielki książę

HIJ


Jan Waza - książę, regent

Jan II Kazimierz Waza - król

Jan III Waza - król, książę

K


Karol Ferdynand I Waza - książę, arcybiskup

Karol IX Gustafsson "Sudermański" Waza - król

Kettil Karlsson Vasa - regent, biskup

Krister Nilsson Vasa - regent, gubernator

LŁM


Maria Elżbieta Wazówna - księżna, hrabina, koregent

NOPRSŚTUVW


Władysław IV Zygmunt Waza - król

Z


Zygmunt III Waza - król