WAZOWIE


A


Anna Katarzyna Konstancja Waza - księżna-palatynowa, księżna

BCDEFGHIJ


Jan II Kazimierz Waza - król

K


Karol Ferdynand I Waza - książę, arcybiskup

LŁMNOPRSŚTUVW


Władysław IV Zygmunt Waza - król

Z


Zygmunt III Waza - król