WELFOWIE


A


Adelajda Welf Brunszwik-Osterode - księżna

Adelajda "Święta" Welf Burgundzka - regentka, księżna, królowa, cesarzowa

Agnieszka Welf Palatynówna - księżna, hrabina

Anna Maria Welf von Braunschweig-Calenberg-Göttingen - księżna

B


Beatrice Welf d'Este - księżna, królowa

C


Christian Ludwig Welf - książę

DE


Elżbieta Krystyna Welf - cesarzowa, królowa

Elżbieta Welf - królowa

Elżbieta (Elisabeth) Welf von Braunschweig-Lüneburg - hrabina, królowa

F


Fryderyk I Welf - książę, antykról

G


Gizela Welf Burgundzka - "królowa", księżna

Guy (Gwidona) Welf d'Este - markiz

H


Hemma [Emma z Altdorfu, Hemma] Welf Bawarska - królowa

I


Iwan VI Antonowicz Welf von Braunschweig-Wolfenbüttel - cesarz

J


Jadwiga Welf - księżna

Jerzy I Welf Hanowerski - król, książę-elektor

Jerzy II Welf Hanowerski - król, książę-elektor

Jerzy III Welf Hanowerski - król, książę

Jerzy IV Welf Hanowerski - król, książę

Judyta Welf Bawarska - królowa, cesarzowa

K


Karolina Welf Brunswick-Wolfenbüttel - królowa, księżna

Katarzyna II "Wielka" Welf-Anhalt-Zerbst - cesarzowa

L


Luther Welf von Braunschweig-Lüneburg - wielki mistrz

ŁM


Małgorzata Welf Askańska - królowa

Maria Welf d'Este - królowa

Mechtylda Welf - księżna, regentka

NO


Otto IV Welf - książę, antykról, król, cesarz

Otton IV Welf - książę

PR


Rudolf I Welf Burgundzki

Rudolf II Welf Burgundzki - król

SŚTUVW


Wilhelm IV Henryk Welf - król, książę

Wihelmina Amalia Welf - królowa

Z


Zofia Charlotta Welf - królowa, księżna-elektorowa

Zofia Dorota Welf z Celle - królowa, księżna-elektorowa

Zofia Dorota Welf Hanowerska - królowa, księżna-elektorowa

Zofia Welf of Braunschweig-Lüneburg-Celle - księżna, margrabina