WETTERAU


AB


Bertha (Berta) Wetterau Hunfridings = Burchardings (Bouchardids) - królowa

CDEFG


Gizela Wetterau Szwabska - hrabina, księżna, królowa, cesarzowa

HIJKLŁMNOPRS¦TUVWZ