WITTELSBACHOWIE


A


Adolf Jan I Wittelsbach von Pfalz-Zweibrücken-Kleeburg - książę, regent

Amalia Wittelsbacha-Zweibrücken-Birkenfeld - królowa, hrabina

Anna Wittelsbach - księżna, królowa

B


Béla V (Otto III) Wittelsbacha - książę, król

C


Christian August Wittelsbach (Pfalz-Sulzbach) - hrabia-palatyn, książę

DE


Eleonora Magdalena Wittelsbach von Pfalz-Neuburg - cesarzowa, królowa, arcyksiężna, księżna

Elżbieta Charlotta Wittelsbach - księżna

Elżbieta Maria Aloysia Auguste Wittelsbach - księżna-elektorowa, hrabina-palatyna

Elżbieta Luiza Wittelsbach - królowa

Elżbieta Wittelsbach - królowa

Elżbieta Wittelsbach - hrabina

Elżbieta "Sisi" Wittelsbach - cesarzowa, królowa

F


Filip Wilhelm Wittelsbach - książę-palatyn, książę, pretendent

Fryderyk I (V) "Król Zimowy" Wittelsbach - król, książę-elektor

GH


Hildegarda Ludwika Szarlotta Teresa Fryderyka Wittelsbach - arcyksiężna, księżna

Hellicha (Heilika) Wittelsbach - księżna, margrabina

Henryk XIII (I) Wittelsbach - książę, hrabia

IJ


Jakobina Wittelsbach - księżna, hrabina

Jan Wilhelm II Wittelsbach - wicekról, książę-elektor, książę, hrabia

Joanna Wittelsbach - królowa, księżna, hrabina

K


Karol IV Teodor Wittelsbach - książę-elektor, wicekról

Karol VII Albrecht Wittelsbach - cesarz, król, książę-elektor, hrabia

Karol X Gustaw Wittelsbach-Pfalz-Zweibrücke - król, książę

Karol XI Wittelsbach-Pfalz-Zweibrücke - król, książę

Karol XII "Lew Północy" Wittelsbach-Pfalz-Zweibrücke - król, książę

Karolina (Charlotta Augusta) Wittelsbach - cesarzowa, królowa

Klemens (Clemens) August Wittelsbach von Bayern - książe-elektor arcybiskup, wielki mistrz, biskup

Krzysztof III Wittelsbach - król, książe

Kunegunda Hohenstaufen - królowa, margrabina

L


Leopold Wittelsbach (Maksymilian Józef Maria Arnulf Leopold Wittelsbach) - książę, "król", feldmarszałek

Ludwik II Antoni (Anton) Wittelsbach von Pfalzgraf bei Rhein und Fürst zu Neuburg - książe-biskup, wielki mistrz

Ludwik (Ludwig) III Franciszek (Franz) Wittelsbach von Rhein zu Neuburg - książe, książe-biskup, wielki mistrz

Ludwik IV "Łagodny" Wittelsbach - książę

ŁM


Maksymilian III Józef Karol Jan Leopold Ferdynand Nepomuk Aleksander Wittelsbach - książę-elektor, wicekról

Maria Anna Wittelsbach - cesarzowa, królowa, wicekrólowa, arcyksiężna, księżna, hrabina

Maria Anna Wittelsbach - królowa

Maria Antonina Walpurgis Wittelsbach - księżna-elektorowa

Maria Józefa Wittelsbach - cesarzowa

Maria Wittelsbach-Zweibrücken-Birkenfeld - księżna

Maria Zofia Wittelsbach - królowa

NO


Otto II "Wybitny" Wittelsbach - książę, hrabia, gubernator

Otto III (Béla V) Wittelsbacha - książę, król

PRSŚTU


Ulryka Eleonora Wittelsbach-Pfalz-Zweibrücke - królowa, księżna

VW


Wilhelm III Wittelsbach - książe

Z


Zofia Wittelsbach - królowa, księżna, hrabina