Wrangel


ABCDEFGH


Herman von Wrangel af Salmis - generalny gubernator, marszałek polny

IJK


Karl Gustav Wrangel af Salmis - hrabia, gubernator, członek Rady Regencyjnej

LŁMNOPRS¦TUVWZ