YDULFINOWIE


A


Adelajda Ydulfing - królowa, księżna

Aleksandra "Święta" Fidorowna (Alicja Ydulfing Heska) - cesarzowa, królowa

BCDE


Elżbieta Amalia Ydulfing Hessen-Darmstadt - księżna-palatynowa, księżna

Elżbieta Henrietta Ydulfing - królowa, księżna-elektorowa

Ernest Ludwik Karl Albrecht Wilhelm Ydulfing - wielki książę

F


Fryderyk I Ydulfing Heski - król, książę, landgraf

Fryderyk II Ydulfing von Hessen-Kassel - langraf, pretendent

Fryderyka Ydulfing - królowa

GHIJKLŁM


Maria Aleksandrówna (Maria Ydulfing Heska) - cesarzowa

N


Natalia Aleksiejewna [Wilhelmina Luisa Ydulfing von Hessen-Darmstadt] - cesarzowa, hrabina

OPRSŚTUVWZ