YDULFINOWIE


A


Adelajda Ydulfing - królowa, księżna

Aleksandra "Święta" Fidorowna (Alicja Ydulfing Heska) - cesarzowa, królowa

BC


Cecylia Ludolfing Ydulfing - księżna

Charlotta [Karolina] Ydulfing Hessen-Kassel - księżna, hrabina

DE


Elżbieta Amalia Ydulfing Hessen-Darmstadt - księżna-palatynowa, księżna

Elżbieta Henrietta Ydulfing - królowa, księżna-elektorowa

Ernest Ludwik Karl Albrecht Wilhelm Ydulfing - wielki książę

F


Fryderyk I Ydulfing Heski - król, książę, landgraf

Fryderyk II Ydulfing von Hessen-Kassel - langraf, pretendent

Fryderyka Ydulfing - królowa

GHIJK


Karolina (Charlotte) Amalie Ydulfing von Hessen-Wanfried-Eschwege - książęna

Charlotta Ydulfing Hessen-Kassel => Charlotta Ydulfing Hessen-Kassel

LŁM


Maria Aleksandrówna (Maria Ydulfing Heska) - cesarzowa

N


Natalia Aleksiejewna [Wilhelmina Luisa Ydulfing von Hessen-Darmstadt] - cesarzowa, hrabina

OPRSŚTUVW


Wiktor Amadeusz Ydulfing von Hessen-Rotenburg - książę, landgraf

Z