SPIS WŁADCÓW ŚWIATA - "Ż"

Żyliński; Jakow Grigorijewicz Żyliński - generał-gubernator