Zamoyski


ABCDEFGHIJ


Jan Sobiepan hrabia-ordynat Zamoyski - faktyczny rządca państwa

KLŁMNOPRS


Stanisław Kostka hrabia-ordynat Zamoyski - prezes Rządu Tymczasowego

ŚTUVWZ