ZAPOLYA


AB


Barbara Zapolya - królowa

CDEFGHIJ


Jadwiga Zapolya z Trenczyna - ksi±¿na

Jan I Zápolya (Szapolyai) - antykról, wojewoda

Jan II Zygmunt Zápolya (Szapolyai) - antykról, ksi±¿ê

KL£MNOPRS


Stefan Zápolya [Szapolyai] - palatyn, starosta generalny, ¿upan

¦TUVWZ