de Brienne


ABCDEFG


Gautier (Walter) III de Brienne - tytularny król, ksiażę, hrabia

HI


Izabela II (Jolanta) de Brienne - królowa

J


Jolanta II de Brienne => Izabela II de Brienne- królowa

KLŁMNOPRS¦TUVW


Walter => Gautier III de Brienne

Z