SPIS WIELKICH RODÓW ¦WIATA


A


Auerspergowie - ród

B


Babicze - ród

Bachrynowscy (Bahrynowscy, Bakrynowscy) - ród

Beaufortowie - ród

Bielewski - ród

Bielosielski-Bielozierski - ród

Bielscy - ród

Bołchowski - ród

Boratyński, Baryatinsky (Boryatinskaya) - ród

Bujniccy - ród

Buremscy - ród

C


Czartoryscy - ród

Czetwertyńscy - ród

D


Druccy - ród

EG


Gagarin - ród

Golicynowie - ród

Gorczakow - ród

H


Hohenlohe - ród

Hołowczyńscy - ród

Hołownia-Ostrożeccy - ród

Holszańscy - ród

Horscy - ród

Hotetowski - ród

Hurkowicze - ród

I


Iziasławicze - ród => Rogwołodowicze, Rahwałodowicze

J


Jelec - ród

Jełowiccy - ród

K


Kapusta - ród

Kobryńscy - ród

Koltzow-Massalski - ród

Konopla - ród

Konińskie - ród

Koporscy - ród

Koreccy - ród

Koriatowicze - ród

Korjatowicz (Karyatowicz)-Kurcewicz - ród

Kroszyńscy - ród

Kurakinowie - ród

Kurcewicze - ród

L


Lubeccy - ród

Lubomirscy - ród

Ł


Łukomscy - ród

M


Massalscy - ród

Mirscy - ród

Moszkowski - ród

M¶cisławscy - ród

N


Nie¶wiccy - ród

O


Odojewski - ród

Odyncewicz - ród

Ogińscy - ród

Olegowicze - ród

Olelkowicze-Słuccy - ród

Ostrogscy - ród

Ostrożeccy - ród

Ozierscy - ród

P


Pelomowicze - ród

Pińscy - ród

Podhorski - ród

Połubińscy - ród

Poniatowscy - ród

Poryccy - ród

Potoccy - ród

Promnitzowie - ród

Pryhabscy - ród

Puciatycze - ród

Puzynowie - ród

R


Radziwiłłowie - ród

von Ratibor und Corvey

Rogwołodowicze, Rahwałodowicze, Iziasławicze - ród

Rużyńscy - ród

S


Sanguszkowie - ród

Sapiehowie - ród

Schetinin - ród

Skirmuntowicze - ród

Sokolińscy - ród

Sokolscy - ród

Sołomereccy - ród

Stepańscy - ród

Szerbatow - ród

Szujscy - ród

T


Talleyrand-Périgord - ród

Tołoczyńscy - ród

Trubeccy - ród

Turowscy - ród

Turzonowie - ród

VW


Wadbolski - ród

Wi¶niowieccy - ród

Witebski - ród

Wołkońscy - ród

Woronieccy - ród

Worotyński - ród

Z


Zasławscy - ród

Zasławscy-M¶cisławscy - ród

Zbarascy - ród

Zwenigorodski - ród

Zwiaholscy - ród

Ż


Żyżemscy - ród