von Sponheim


ABCDEFGH


Herman II von Sponheim Karyncki - książę

IJKLŁM


Matylda (Mathilda) von Sponheim of Carinthia - księżna, hrabina

NOPRS


Stefan II von Sponheim - hrabia

ŚTUVWZ