Unisław (czeski: Vnislav) Przemyślid (zmarł w 833 roku) herb

Syn Wojena Przemyślida, legendarnego księcia Czech.

Legendarny książę Czech od 831 roku do 833 roku.

Legendarny książę czeski z dynastii Przemyślidów, czwarty z kolei następca Przemysła "Oracza". Jeden z siedmiu legendarnych czeskich książąt panujący pomiędzy Przemysławem "Oraczem" a pierwszym historycznym udokumentowanym księciem Bořivojem I.

Imiona książąt zostały po raz pierwszy zarejestrowane w "Kronice Kosmy", a następnie przekazywane w większości prac historycznych aż do XIX wieku, w tym też przez František Palacký w pracy "Historii narodu czeskiego w Czechach i na Morawach" z 1836 rok. Kronikarz nie zanotował żadnych szerszych informacji na jego temat, poza tym że był następcą Wojena i poprzednikiem Krzesomysła.

"Kronika" Dalimila uczyniła z Unisława księciem Prażan, podczas gdy jego brat Włościsław miał panować nad Łuczanami, co przejęli dalej Eneasz Sylwiusz Piccolomini i Jan Długosz.

Jedna z teorii dotyczących liczby książąt która jest wyeksponowana na freskach na ścianach Rotundy Marii Panny i św Katarzyny w Znojmie na Morawach, która sięga do późnego XI lub na początku XII wieku. Ane?ka Merhautova twierdzi, że te freski historycznie dokumentują panowanie Przemyślidów, w tym w morawskich młodszych książąt.


Żródła:

Vnislav w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Unisław w "Wikipedia"