Krzesomysł (czeski: Křesomysl) Przemyślid (zmarł w 851 roku) herb

Syn Unisława Przemyślia, legendarnego księcia Czech.

Legendarny książę czeski od 833 roku do 851 roku.

Przedstawiciel dynastii Przemyślidów.

Legendarny książę czeski z dynastii Przemyślidów, piąty z kolei następca Przemysła "Oracza". Jeden z siedmiu legendarnych czeskich książąt panujący pomiędzy Przemysławem "Oraczem" a pierwszym historycznym udokumentowanym księciem Bořivojem I.

Imiona książąt zostały po raz pierwszy zarejestrowane w "Kronice Kosmy", a następnie przekazywane w większości prac historycznych aż do XIX wieku, w tym też przez František Palacký w pracy "Historii narodu czeskiego w Czechach i na Morawach" z 1836 rok.

Znany jedynie z Kroniki Kosmasa z Pragi. Jego ojcem był Unisław, a dziadem Wojen. Po jego śmierci rządy objął Neklan.

"Kronika" Dalimila powtórzyła bez żadnych zmian relację Kosmasa, (przejęli tą tezę Eneasz Sylwiusz Piccolomini i Jan Długosz) utożsamiła Krzesomysła z jego następcą Neklanem.


Żródła:

Křesomysl w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Krzesomysł w "Wikipedia"